Sorpreses

A LA MANERA DE… ANDRÉS AMADOR

A LA MANERA DE… ANDRÉS AMADOR

LAND ART AL RACÓ: A LA MANERA DE... ANDRÉS AMADOR. Agrupament/sessió Sessió de racons: Racó de les sorpreses. Per parelles. Material  • Làmines amb fotografies de l'artista Andrés Amador. Làmina 1 / Làmina 2 • 2 safates • 2 bols amb aigua • 2 pipetes Altres El Racó de...

AIGUA: NIVELLS I ABSORCIÓ

AIGUA: NIVELLS I ABSORCIÓ

RACÓ DE LES SORPRESES. EXPERIMENTACIÓ AMB L'AIGUA. Agrupament/sessió Racó de les sorpreses. En parella. Material  • 5 recipients transparents, de plàstic, amb tapa, de diverses mides i amb un nivell marcat amb retolador permanent. • Un cossi ple d'aigua. • Estris...

AMIDEM AMB TETRABRIKS

AMIDEM AMB TETRABRIKS

RACÓ DE LES SORPRESES. EXPERIMENTACIÓ AMB LA MESURA. Agrupament/sessió Racó de les sorpreses. En parella. Material • 25 o 30 tetrabriks de 1 litre buits. • Fitxa de treball. Altres El Racó de les sorpreses deu aquest nom a que és un racó on les activitats poden ser de...

EL DIBUIX LLUMINÓS

EL DIBUIX LLUMINÓS

RACÓ DE LES SORPRESES. MOTRICITAT FINA. EFECTES SORPRENENTS DE LA LLUM SOBRE UN DIBUIX PERFORAT. Agrupament/sessió Racó de les sorpreses.En parella. Material  • "Mini" Capsa de llum (veure instruccions d'elaboració en la descripció de l'activitat).• 2 rectangles o...

MOSAIC DE COLORS

MOSAIC DE COLORS

RACÓ DE LES SORPRESES. MOTRICITAT FINA AMB PINCES I BOLES Agrupament/sessió Racó de les sorpreses.En parella. Material  • Estora de banyera amb ventoses.• Col·lecció de boles de diverses mides, textures i duresa: pom poms, bales de vidre, boletes petites de porexpan...

VA DE TAPS!

VA DE TAPS!

RACÓ DE LES SORPRESES. CLASSIFICAR LLIUREMENT UNA COL·LECCIÓ DE TAPS Agrupament/sessió Racó de les sorpreses. En parella. Material  • Taps d'ampolles i recipients diversos. • Maleta classificadora amb tapa. • Targetes que identifiquen els diferents tipus de taps. (Es...

SEDUITS PER LA SERP DE RUBIK

SEDUITS PER LA SERP DE RUBIK

RACÓ DE LES SORPRESES. EXPERIMENTACIÓ LLIURE AMB UN PUZZLE TRIDIMENSIONAL. LA SERP DE RUBIK Agrupament/sessió Racó de les sorpreses. En parella. Material • 2 serps de Rubik. • Fitxa de treball. • Llapis de colors. Altres El Racó de les sorpreses deu aquest nom a que...

TOCA-TOCA!

TOCA-TOCA!

  RACÓ DE LES SORPRESES. RECONEIXEMENT DE TEXTURES A TRAVÉS DEL TACTE. CLASSIFICACIONS I APARELLAMENTS. Agrupament/sessió Racó de les sorpreses. En parella. Material • Aliments de diferents tipus: fideus, farina, arròs, sucre, fesols, llenties. • Safata per...

OBSERVACIÓ DE FRUITS SECS

OBSERVACIÓ DE FRUITS SECS

  RACÓ DE LES SORPRESES. CLASSIFICACIÓ I OBSERVACIÓ DE FRUITS SECS. Agrupament/sessió Racó de les sorpreses.En parella. Material  • Fruits secs de diferents tipus: pipes de girasol, pistatxos i cacauets.• Safates per classificar.• Pinces i etiquetes per les...