Matemàtiques, com?

Les activitats matemàtiques recollides en aquest apartat persegueixen fomentar en els nens un aprenentatge de les matemàtiques lligat a les seves pròpies vivències, que parteixi de les seves capacitats d’intuïció, de raonament i de creativitat.

Estan pensades majoritàriament per treballar en gran grup, a la rotllana, amb material manipulable de suport i donant cabuda a les aportacions i reflexions dels mateixos infants. El que més importa és generar el dubte en els alumnes, plantejar-los situacions “problemàtiques” amb sentit, fomentar les seves interpretacions, deixar fluir el diàleg, conduir-los a què extrapolin la norma.

És molt important el paper del mestre, que sàpiga veure quan cal presentar la informació, quan s’han de provar les propostes dels infants i quan cal verbalitzar i reconduir la conversa.

Són activitats molt curtes, de 15 a 20 minuts de conversa i joc, que intenten ser variades i alhora repetides en altres sessions amb modificacions. Als nens els agraden molt els patrons coneguts per això quan noto que s’han familiaritzat amb els materials els deixo al seu abast en les prestatgeries de l’aula perquè els agafin lliurement. I ho fan.

Se’n poden fer de 3 a 4 sessions setmanals. Sovint aprofito l’última mitja hora del matí.

Mai hi ha una fitxa de treball darrere. En canvi al davant sovint sí: els conceptes recollits a les fitxes són una font d’inspiració d’aquestes activitats o jocs,  ja que considero que a aquestes edats les propostes matemàtiques han de ser en el context immediat i no sobre el paper. De moments per fer un treball més mecànic de la grafia, el traç i la representació sobre el paper, ja hi ha d’altres.

En el plantejament d’aquestes activitats faig meus els objectius de M.A. Canals (GAMAR. UdG)

  1. Formular-nos, quins són els nostres objectius respecte al tema que ens proposem i, en conseqüència, quin tipus de material i d’activitat necessitem.
  2. Analitzar el camí pràctic i mental que és probable que facin els nens i nenes; saber què coneixen prèviament, què necessiten per avançar….
  3. Estar oberts per aprofitar les curiositats, entusiasmes o rebutjos que ells i elles poden manifestar davant del material, o de les activitats, i disposats a canviar qualsevol projecte previ.
  4. Anar a classe amb el desig de viure i gaudir junt amb els alumnes del goig de la descoberta de coses noves a partir de la manipulació i l’experiència.

Estan ordenades per cursos: P3, P4 i P5 però poden adaptar-se a qualsevol nivell complicant-les o simplificant-les a conveniència.