MATEMÀTIQUES. FAMILIARITZACIÓ AMB ELS NOMBRES Agrupament/sessió Jocs de matemàtiquesGran grup.A la rotllana. Material  • Cartronets plastificats amb nombres de l'1 al 5, i amb fotografies de dits amb quantitats de l'1 al 5.• Material comptable (boletes dels plataners...