LECTOESCRIPTURA. CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA.

Agrupament/sessió

Jocs col·lectius de lectoescriptura.
Mig grup (desdoblament).

Material

• Un pot amb tapa.
• Objectes el nom dels quals tingui el so A.

Altres

Objectius 

• Desenvolupar la consciència fonològica.
• Discriminar auditivament el so “A” en una paraula oral.
• Classificar paraules fonèticament.

Descripció de l’activitat 
Aquesta és una proposta lúdica de consciència fonològica que consisteix en un joc per descobrir sons en les paraules. Pensar el nom d’un objecte, pronunciar-lo en veu alta si cal, i identificar si conté un determinat so, i fins i tot, en quin lloc de la paraula està: al principi, al final, pel mig… un bon exercici de discriminació auditiva.

És una activitat molt enriquidora ja que els alumnes hi participen en tot moment, individualment, fent la seva aportació i, col·lectivament, valorant les aportacions dels altres. Per tant, treballen la consciència fonològica tant quan busquen un objecte com quan es fan les comprovacions en comú amb els companys.

1. Cal preparar una col·lecció d’objectes de la classe (la prepara la mestra i s’assegura que n’hi hagi que tinguin el so “A” i que no el tinguin).
Es presenta el pot als alumnes i es pregunta per què hi deu haver una “A” a la tapa.
Després de les suposicions s’explica l’activitat:
“Ficarem dins del pot de l’ “A” únicament els objectes que tinguin el so A”.

2. Primer realitzem una activitat introductòria amb altres paraules que siguin molt significatives, com per exemple, el nom propi.. Cada alumne, per torns, oralment, fa notar als altres si el seu nom té el so A o no. A continuació, ho comprova amb l’etiqueta de passar llista i la fica dins del pot.
3. Passem a valorar, un a un, els objectes de la col·lecció i els classifiquem auditivament, segons tenen el so “A”.

4. Finalment, els alumnes que el seu nom no tenia la lletra i so  “A” surten de cacera per la classe a buscar algun objecte que si que el contingui.

5. El resultat és el del pot de l’ “A” tot ple d’objectes. Ha estat un treball adient i motivador. 
Com a cloenda hem escrit en un paper el nom de tres dels objectes del pot (uns de ben senzills). Escriptura lliure.

Val la pena repetir-ho amb altres sons i treballar-ho periòdicament.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *