UN QUADRAT PERFECTE!

UN QUADRAT PERFECTE!

TRANSFORMACIONS D’UN QUADRAT I CREATIVITAT Agrupament/sessió Sessió de plàstica.Mig grup. Material  • Conte Perfect square, de Michael Hall.• Paper de xarol• Làmina paper de dibuix• Llapis, tisores, perforadores, onduladores i cola Altres Objectius  • Descobrir...
TALLER D’ARBRES DE NADAL

TALLER D’ARBRES DE NADAL

TARDA TEMÀTICA AMB TALLERS DE PLÀSTICA I MATEMÀTIQUES. REPTES CREATIUS Agrupament/sessió Diferents espais de l’aula. 2 a 4 alumnes. Material  • Peces de construcció tipus lego. • Joc de construcció tridimensional tipus Bamboutxi. • Aquarel·les, làmines de dibuix...
DIBUIXAR LA VELLA QUARESMA AMB TISORES

DIBUIXAR LA VELLA QUARESMA AMB TISORES

PLÀSTICA. COLLAGE. RETALLAT DE FORMES AMB PAPER XAROL. Agrupament/sessió Plàstica. Gran grup. Material  • Paper canson DinA 3. • Paper xarol negre • Cola de paper   Altres Objectius  • Analitzar les formes que composen una figura. •  Retallar les formes i mantenir les...
CARTA ALS REIS

CARTA ALS REIS

RACÓ DE PLÀSTICA. CARTA ALS REIS Agrupament/sessió Sessió de plàstica.Gran grup però admet agrupaments diversos (mig grup, parelles). Material  • Full de treball DIN A 3.• Catàlegs de joguines de Nadal.• Cartolines metal·litzades.• Cola.• Tisores.• Retolador...
LES ÚLTIMES CARBASSES DE LA TEMPORADA

LES ÚLTIMES CARBASSES DE LA TEMPORADA

PLÀSTICA. COLLAGE SOBRE EL CONTE «CORRE, CORRE CARBASSETA» Agrupament/sessió Plàstica. Tot el grup Material • Làmina de paper Canson DIN A3. • Ceres taronges i negres. • Cola. • Full fotocopiat dels personatges ferotges i títol. • Revistes de moda. • Tires...