UN QUADRAT PERFECTE!

UN QUADRAT PERFECTE!

TRANSFORMACIONS D’UN QUADRAT I CREATIVITAT Agrupament/sessió Sessió de plàstica.Mig grup. Material  • Conte Perfect square, de Michael Hall.• Paper de xarol• Làmina paper de dibuix• Llapis, tisores, perforadores, onduladores i cola Altres Objectius  • Descobrir...
TALLER D’ARBRES DE NADAL

TALLER D’ARBRES DE NADAL

TARDA TEMÀTICA AMB TALLERS DE PLÀSTICA I MATEMÀTIQUES. REPTES CREATIUS Agrupament/sessió Diferents espais de l’aula. 2 a 4 alumnes. Material  • Peces de construcció tipus lego. • Joc de construcció tridimensional tipus Bamboutxi. • Aquarel·les, làmines de dibuix...
DIBUIXAR LA VELLA QUARESMA AMB TISORES

DIBUIXAR LA VELLA QUARESMA AMB TISORES

PLÀSTICA. COLLAGE. RETALLAT DE FORMES AMB PAPER XAROL. Agrupament/sessió Plàstica. Gran grup. Material  • Paper canson DinA 3. • Paper xarol negre • Cola de paper   Altres Objectius  • Analitzar les formes que composen una figura. •  Retallar les formes i mantenir les...
DIVERTIMENT: UN VIATGE LLARG… TOT DIBUIXANT

DIVERTIMENT: UN VIATGE LLARG… TOT DIBUIXANT

RACÓ DE PLÀSTICA. DIVERTIMENT DE DIBUIX LLIURE. Agrupament/sessió Racó de plàstica. Per parelles. Material • Com a element d’inspiració i punt de partida: Video «Dinosaur Song» de Joel i Lori Henriques. • Cavallet de pintura • Rotlle de paper per caixa...
RETOLADORS DE TOTA MENA

RETOLADORS DE TOTA MENA

RACÓ DE PLÀSTICA. RETOLADORS DE GRUIXOS DIVERSOS I SORPRESES DE COLORS. Agrupament/sessió Racó de plàstica. Per parelles. Material • Conte: «Tinc uns retoladors». (desconec l’editorial perquè falta la tapa) • Fitxa de treball fotocopiada en paper...
CARTA ALS REIS

CARTA ALS REIS

RACÓ DE PLÀSTICA. CARTA ALS REIS Agrupament/sessió Sessió de plàstica.Gran grup però admet agrupaments diversos (mig grup, parelles). Material  • Full de treball DIN A 3.• Catàlegs de joguines de Nadal.• Cartolines metal·litzades.• Cola.• Tisores.• Retolador...