GEOMETRIA AMB EL CUB DE RUBIK

GEOMETRIA AMB EL CUB DE RUBIK

MATEMÀTIQUES. GEOMETRIA I ESPAI. REPRODUIR MODELS GEOMÈTRICS Agrupament/sessió Jocs de matemàtiques. Gran grup. Material • Cub de Rubik gran. • Gots de plàstic dels mateixos colors que els del cub. Altres Objectius • Reconèixer relacions topològiques entre elements...
LA BOTIGA DE VETES I FILS

LA BOTIGA DE VETES I FILS

MOTRICITAT FINA. RACONS A P3. SITUACIONS MATEMÀTIQUES FUNCIONALS. Agrupament/sessió Racó de motricitat fina.5/6 alumnes Material  • Col·lecció de rotlles de vetes i cintes de textures variades.• 1 capsa amb monedes o fitxes que simbolitzin diners. Altres Objectius •...